ТӨВӨӨ
/ нутгийн аялгуу /

буриад1. Хялман: төвөө нүд (хялман нүд);


2. Сульданги, дорой - Төлгөн хонь төрж олон болохгүй, төвөө хурга үхэж цөөн болохгүй. Г.Гантогтох. Буриад дэлгэрэнгүй...