ТУЛАЙ II
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Гай, уршиг: тулай тотгор татах (гай тотгор татах);


2. Барчид, лай, саад, ланчиг: тулай тохиолдох (барчид тохиолдох).

Ижил үг:

ТУЛАЙ I