ТУТГУУР
/ нутгийн аялгуу /

буриад Модон суулга - Тутгуур тосож, тулмын амсар нээж, гуна унаж, гунж сааж явна.дэлгэрэнгүй...