ТҮЙХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Тэсэж өнгөрөөх: хагдаар түйх (хагдаар тэсэж өнгөрөөх).