ТЭЛЭГ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Татмал: тэлэг бурхан (татмал бурхан) - Айл бүхэн цагаан сараар тэлэг бурхнаа дэлгэрэнгүй...Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.