ТЭРЭНГИ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Тэрэлж - Тэрэнгийн навчаар чийг бам, хэрх өвчин, үе мөчний болон толгой дэлгэрэнгүй... Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.