УДМАРЧ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Толгойлогч: дээрэмчний удмарч (дээрэмчний толгойлогч).