УЙГАРЛАХ II
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Учир нь мэдэгдэхгүй юм шулганах - Юугаа ч ярина вэ дээ чи. дэлгэрэнгүй...


2. Хараал хэлэх, билиндэх.

Ижил үг:

УЙГАРЛАХ I