УЛААВХИХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Улалзах, дүрэлзэх: гал улаавхиж асах (гал улалзаж асах).