УНГИЛАЙ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Унхиагүй, доожоогүй: унгилай эхнэр (доожоогүй эхнэр) - Унгилай амьтны чинь ухааны дэлгэрэнгүй...Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.