УРИЛАХ I
/ нутгийн аялгуу /

буриад Сэлгэх, солих: гэрээ урилах (бууриа сэлгэж гэрээ барих), хөлөө урилан гишгэх дэлгэрэнгүй...(хөлөө сэлгэж сольж гишгэх), хүүхэд урилах (хүүхэд хуурайлах).