УУРАЛТАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Уур савсах: буузны жигнүүрээс ууралтах (буузны жигнүүрээс уур дэлгэрэнгүй...