үнэнээр явбал үхэр тэргээр туулай гүйцнэ
/ зүйр цэцэн үг /
үнэн хүчтэй

Үнэнээр

Үнэнч зан

Зочин 2018-05-02 23:25:39