ҮНЭНДЭЭ

Үнэн хэрэг дээрээ, яг үнэн нь, чухамдаа - Мандуул замын хоёр хажуугаар аажмаар өнгөрөх юмсыг ажин харж байгаа мэт дэлгэрэнгүй... Ш.Нацагдорж. Мандхай цэцэн хатан.