УХМАЙЛАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Ухварлах, ухаарах, ухах, ухаж ойлгох: ухмайлан асуух сурах (ухварлан асууж дэлгэрэнгүй...