УУРГАЙЛАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Үүрлэх: шувуу уургайлах (шувуу үүр засах).