УТГАНЦАГ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Яртай мод, хагалаагүй том түлээ - Энүүхэн утганцгийг яагаад ч хагалж дийлсэнгүй. дэлгэрэнгүй...