УУЛГАР III
/ нутгийн аялгуу /

буриад Аймхай, халирхай: уулгар хүү (халирхай хүү).

Ижил үг:

УУЛГАР I

УУЛГАР II