УРВАЛДАХ II
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Эргэх, хөрвөх: уутны ёроол урвалдах (уутны ёроол эргэх);


2. Тонгорцоглох, годройтох: урвалдаж тоглох (тонгорцоглож тоглох), онгоц агаарт урвалдах (онгоц агаарт годройтох);
3. Урваганах: урвалдаж уруулаа унжуулах (эрхэлж уруулаа унжуулах).

Ижил үг:

УРВАЛДАХ I