УЛАНХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Өлөн, өлсгөлөн, гуриа: уланх чоно (өлөн чоно).