УЛХАН II
/ нутгийн аялгуу /

буриад Довцог, толгой: улхан дээр зогсоод бараа харах (довцог дээр зогсоод бараа дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

УЛХАН I