УЛХАН I
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Ур: модны улх (модны ур);


2. Аяга: шавар улхан (шавар аяга) - Модны ур төнхөж хийсэн гүнзгий хонхор аяга улхан гэж нэртэй. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.

Ижил үг:

УЛХАН II