УЛХАРХАЙ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Ухархай - Хүний улхархай гэдэг дүүрдэггүй. Г.Гантогтох. Буриад дэлгэрэнгүй...