УЙГАРЛАХ I

Уянгатай удаан, нуршилгүйгээр гуйж гувших: гомдол нэхэж уйгарлах (сэтгэл дундуур байгаагаа эв зүйг нь дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

УЙГАРЛАХ II