УЖИГ II
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Удаан, урт: ужиг өдөр (унжгай өдөр);


2. Архаг: ужиг өвчин (архаг өвчиг);
3. Улиг, залхуутай, уйтгартай - Ужиг хүрмээр ярилцлага. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.

Ижил үг:

УЖИГ I