ТУУЛМАГЛАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Уутлах, шуудайлах: гурил туулмаглах (гурил уутлах).