ТУМ II
/ нутгийн аялгуу /

буриад Зөрүүд: тум ихэмсэг эхнэр (зөрүүд ихэмсэг эхнэр).

Ижил үг:

ТУМ I