ТУНАЙ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Салан, хайнга: хийж байгаа зүйлдээ тунай хандах (хийж байгаа зүйлдээ хайнга дэлгэрэнгүй...