ТУЛМААЧ
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Хэлмэрч - Зовлонтын жолооч, золгүйтний хэлмэрч, гаслантын газарч, албингуудын дэлгэрэнгүй...Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь;


2. Утга учир - Хэлсэн үгэн дотор нь тулмаач гэж юм ерөөсөө алга л. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны дэлгэрэнгүй...