ТУЛИУР II
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Сул, буурай, дорой - Тулиур хүн биеэ магтана, сүйхээтэй хүн хүнийг магтана. дэлгэрэнгүй...


2. Даржин - Өмсөх хувцсаар тулиур мөрөө улайлган явна. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь;
3. Туршлагагүй, дадлагагүй, дүй муутай: тулиурхан хийсэн шүүгээ (дүй муутай хийсэн шүүгээ).

Ижил үг:

ТУЛИУР I