ТӨВХИЙН
/ нутгийн аялгуу /

буриад Юуны өмнө, давын өмнө - Хүн зон олон, бусдынхаа өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа хэрэгжүүлэхэд дэлгэрэнгүй...Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.