ТӨӨНӨ III
/ нутгийн аялгуу /

буриад Тамга: ташаандаа чандмань төөнөтэй цавьдар морь (ташаандаа чандмань тамгатай цавьдар дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ТӨӨНӨ I

ТӨӨНӨ II