ТӨӨНӨ I

1. Халуун юмаар төөнөж эмчлэх арга: төөнө тавих (өвчтэй газар нь төөнөх), төөнөөр дэлгэрэнгүй... (халуун зүйлээр төөнөж эмчлэх), төөнийн царам (халуун төөнөөс үлдэх гувруу);


2. Төөнүүр эмчилгээ хийх халуун юм.

төөнө тавих өвчтэй газар нь төөнөх
төөнөөр эмчлэх халуун зүйлээр төөнөж эмчлэх
төөнийн царам халуун төөнөөс үлдэх гувруу
Ижил үг:

ТӨӨНӨ II

ТӨӨНӨ III