ТӨӨНҮҮР

1. Төөнөх хүж: зүү төөнүүр (зүүгээр тодорхой цэгүүдэд хатгах болон төөнөж эмчлэх эмчилгээний нэг дэлгэрэнгүй...


2. Юмны гадаргыг түлж хээлэх дархны хэрэглэл;
3. Манжийн хааны үед гэмт хэрэгтнийг мөрдөн байцаах үед хэрэглэж байсан есөн эрүүний нэг

зүү төөнүүр зүүгээр тодорхой цэгүүдэд хатгах болон төөнөж эмчлэх эмчилгээний нэг арга