ТӨӨРӨНХИЙ

1. Төөрөлдсөн, будилсан хүн;


2. [шилжсэн] Бодож сэтгэх нь удаан хүн.