ТӨӨРӨХ

1. Зүг чигээ алдах, зам буруудах, буруу замаар орох - Газар орноо мэдэхгүй бол төөрөөд ч алга болж мэднэ. дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Бодол, ухаан самуурч зөв буруу, үнэн худлыг ялгахаа болих - Ингэж буруу төөрч, бурхандаа тэрсэлж, лам багш нараараа тоглоом тохуу дэлгэрэнгүй... Ц.Уламбаяр. Юу гэнээ хө., ухаан санаа төөрөх (ухаан санаа будилах, ухаан санаа самуурах);

3. [шилжсэн] Буруу замаар орж, осол эндэл гаргах.

замд төөрөх замаа алдах, зүг чигээ алдах
ойд төөрөх ойд хаашаа явахаа мэдэхээ болих, замаа алдах
шуурганд төөрөх шуурганд замаа алдах, зүг чигээ мэдэхээ болих
төөрсөөр төрөлдөө санамсаргүй аз таарах, аз тохиох
төөрсөөр төөрсөөр төрөл дээрээ, дөтөлсөөр дөтөлсөөр төрхөм дээрээ будилсны эцэст учраа олох, санамсаргүй аз завшаан тохиох гэсэн санаа
төөрсөн мууг засаж болдог, төрөлх мууг засаж үл болдог төрөлхийн мууг засахад хэцүү гэсэн санаа
төөрөхгүйг бодвол зам барь, алдахгүйг бодвол хүнээс асуу бусдаас асууж, бусадтай зөвлөлдөж байвал алдахгүй гэсэн санаа
төөрсөн хүн ориломтгой төөлсөн хүн алдамтгай барагцаалж биш яг таг хэмжиж хий гэсэн санаа
ухаан санаа төөрөх ухаан санаа будилах, ухаан санаа самуурах