ТӨӨРӨЛДӨХ

1. Биесийг олохгүй төөрч явах буюу харилцан төөрөх - Би одоо хүртэл хайртай ханиасаа төөрөлдөж явна. дэлгэрэнгүй...


2. Буруу зүйлд итгэх: үзэл бодол төөрөлдөх (буруу үзэлд автах) - Үзэл бодол нь төөрөлдсөн гурван хасгаа хэдэн хоног залхааж дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан.