ТӨӨРӨГДӨЛ

Төөрөгдөх үйлийн нэр - Гэвч нэгэнт сэтгэл зориг шулуудаж олон зуун жилийн дарлал төөрөгдөл дороос сая өндийн дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Үймээний жил., төөрөгдлөөс ангижрах (төөрч, будилж явснаа мэдэх); шашны төөрөгдөлд орох (шашны элдэв сурталд автах).

төөрөгдлөөс ангижрах төөрч, будилж явснаа мэдэх
шашны төөрөгдөлд орох шашны элдэв сурталд автах