ТӨӨНӨХ

1. Гал, нар зэргийн илч алгуур халаах, халуу оргиулах: нар төөнөх (нар хурцаар шарах) - Ар дэлгэрэнгүй... Б.Догмид. Цэнхэрлэн харагдана;


2. Төөнө тавих, төөнөлөг хийх - Гавж уг нь Чойрын хүн боловч сүүлдээ эм тан барих, өвчтөнийг ханаж хатгахаас эхлээд шарж төөнөх зэрэг есөн шидийн дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан;

3. Аливаа эдлэлийн гадаргыг түлж зураг, хээ гаргаж урлах.

нар төөнөх нар хурцаар шарах