ТАРШАА
/ нутгийн аялгуу /

буриад Царцаа - Таршаа тахимаараа голио гуяараа дуулав. Г.Гантогтох. дэлгэрэнгүй...