ТАХАЙХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Халтартах, халтайх - Хацар нь үргэлж тахайж байдаг. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.