ТАНГАЙХ III
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Унах, ойчих: архи уугаад тангайх (архи уугаад ойчих);


2. Үхэх: хөлөө ч хөдөлгөлгүй тангайх (хөлөө ч хөдөлгөлгүй үхэх).

Ижил үг:

ТАНГАЙХ I

ТАНГАЙХ II