ТАНГАЙХ I

Чээж түрж бардамнан аашлах: тангалзах тангайх [хоршоо] (чээж түрэн ханхалзах).

Ижил үг:

ТАНГАЙХ II

ТАНГАЙХ III