ТАНГАРАГ II
/ хуучирсан /

Урьдын ерөөл тавилан.

Ижил үг:

ТАНГАРАГ I