ТАНГАЧИХ

1. Адуу байн байн тангарах;


2. Адуу мал туйлах, булгих: морь ачаагаа тангачих (морь ачаагаа хаях гэж булгих, туйлах).