ТОЙРОМ I

Хур элбэгтэй цагт нуур болж, ус бороо ховор цагт шавар шалбааг болох буюу бүр хатаж хуурайшдаг хужирлаг шороо бүхий дэлгэрэнгүй...

тойром болох а. Тойром бий болох; б. [шилжсэн] Бохир заваан болох
тойром цөөрөм хур борооны уснаас үүссэн нуураас бага хэмжээтэй тогтоол ус, жижиг нуур
нуур тойром хэмжээ адилгүй, урсгалгүй тогтмол ус
Ижил үг:

ТОЙРОМ II

цуу уух

бууз

Зочин 2015-04-28 20:37:49