ТАНДАХ II

Юмны байдал төлөвийг ажиглан турших, санаандаа тэмдэглэж явах - Гэрээс гарахдаа тэр нэрэлхэж айл хэсэх дур хүрлээ дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Нүүдэл., тандаж мэдэх (ажиглан туршиж мэдэх), байдлыг тандах (тухайн байдлыг ажиглан турших), тандан судлах төв (а. Байгалийн элдэв үзэгдлийн байдал төлөвийг ажиглан судалдаг судалгааны төв; б. Хүн амын эрүүл мэндийн байдлыг ажиглан судлах газар), тагнах тандах [хоршоо] (аливаа юм, үйлийн байдал төлөвийг нууцаар ажиглаж мэдэх).

тандаж мэдэх ажиглан туршиж мэдэх
байдлыг тандах тухайн байдлыг ажиглан турших
тандан судлах төв а. Байгалийн элдэв үзэгдлийн байдал төлөвийг ажиглан судалдаг судалгааны төв; б. Хүн амын эрүүл мэндийн байдлыг ажиглан судлах газар
тагнах тандах аливаа юм, үйлийн байдал төлөвийг нууцаар ажиглаж мэдэх
Ижил үг:

ТАНДАХ I

ТАНДАХ III