ТАНДАХ I

Онгоц, завины гүехэн усанд газардан ёроолд тулж явахгүй болох; тангадах: завь тандах (завь хайргадах, дэлгэрэнгүй...

завь тандах завь хайргадах, завь газарт тулах
усан онгоц тандах усан онгоц хайргадах
Ижил үг:

ТАНДАХ II

ТАНДАХ III