ТАНДГАРДАХ

Тохиромжтой хэмжээнээс илүү бандгар, махлаг болох, тандгар учир зохимжгүйдэх.