ТАНИЛ

1. Таних үйлийн нэр;


2. Бие биеэ сайн мэдэх, хоорондоо холбоо сүлбээ бүхий хүн, нөхөр - Танил нөхөдтэйгөө учирч яриад тал нутгаараа явж үзэхэд тайван жаргал бадран дэлгэрэнгүй... Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр зохиол., танил болох (танилцах, түншлэх), танил хүн (таньж мэддэг хүн), танил тал [хоршоо] (а. Таних мэдэх хүн; б. Ажил хэргийн холбоо сүлбээ бүхий хүн), урьдын танил (өмнө нь танил байсан хүн), танил царай (зүс үзсэн, мэддэг царай), танил дасал [хоршоо] (бие биеэ мэдэж, ээнэгшин дотносох нь), *танилын нүүр халуун (танихын эрхэнд аргагүй), танил тал олонтой, арга эв ихтэй [зүйр цэцэн үг] (авхаалжтай, овсгоотой, бусадтай нийтэч гэсэн санаа);

3. Таних болсон, таньдаг болсон юм - Их замын тэртээх Дэлгэр өндөр уулын энгэрт миний танил хэдэн байшин бараагнан харагдлаа. дэлгэрэнгүй... танил эд (өмнө нь хэрэглэж байсан, яс чанарыг нь мэдэх эд), танил дуу сонстох (өмнө нь сонсож байсан дуу хоолой).

танил болох

танилцах, түншлэх

танил хүн таньж мэддэг хүн
танил тал а. Таних мэдэх хүн; б. Ажил хэргийн холбоо сүлбээ бүхий хүн
урьдын танил өмнө нь танил байсан хүн
танил царай зүс үзсэн, мэддэг царай
танил дасал бие биеэ мэдэж, ээнэгшин дотносох нь
танилын нүүр халуун танихын эрхэнд аргагүй
танил тал олонтой арга эв ихтэй авхаалжтай, овсгоотой, бусадтай нийтэч гэсэн санаа
танил эд өмнө нь хэрэглэж байсан, яс чанарыг нь мэдэх эд
танил дуу сонстох өмнө нь сонсож байсан дуу хоолой